veel üks

Alates 2003. aastast oleme kasutanud oma klientide varustamisel automaatikaga firma Euromatic ja viimastel aastatel ettevõtte profisarja Proteco töökindlaid tiib- ja liugvärava ajameid. Tõkkepuudest on meie kliendid väga rahul Barry tüüpi variandiga.

 

 1. Tõkkepuu Barry
  230 V elektromehaaniline tõkkepuu, tarnitakse  nii vasak, kui ka parempoolse asetusega. Tõkkepuu on varustatud teleskoop poomiga, mis võimaldab sujuvalt reguleerida poomi pikkust alates 3,6m kuni 6m. Samuti on tõkkepuu korpus varustatud pika LED tulega piki külge, mis teeb tõkkepuu eriti hästi nähtavaks pimedal ajal. Kontroller on vastusurve regulaatori, avamise ja sulgemise aeglustiga, mis võimaldab tõkkepuu poomi sujuva ning pehme liikumise.
  Elektrivarustuse häire või puudumise korral on tõkkepuu varustatud mehaanilise vabastusmehhanismiga, mis võimaldab avada tõkkepuud käsitsi.
   
 2. Tiibvärava ajam Leader (Leader TI | Leader TA)
  Tiibvärava ajamid, mis on mõeldud kuni 5 m pikkuse väravatiiva avamiseks.Eriti väikese müratasemega, kergesti paigaldatav ajam on komplekteeritud vajalike tarvikutega ja kinnitustega kolvi käigu reguleerimise lihtsustamiseks. Väravaajam on varustatud käsitsiavamise võimalusega elektrivarustuse puudumise korral. Korpus kaetud ilmastikule vastupidava pulbervärviga. Mehaanilist vastupidavust igasugustele klimaatilistele tingimustele on suurendatud pronksülekande kasutamisega. Meie poolt on valdavalt kasutamist leidnud variant Leader 4 tüüpi ajamid. Tegemist on küll veidi üledimensioneeritud variandiga tavaväravate puhul, aga ei tasu unustada, et Eestis on vahel väga rasked ilmastikutingimused ja siis tulevad võimsama ajami eelised hästi välja.
   
 3. Liugvärava ajam Mover
  Elektromehaaniline reduktormootoriga ajam  Mover on uue põlvkonna ajam liugväravatele kaaluga kuni 1500kg. Ajam on komplekteeritud kõigi vajalike tarvikutega. Mehaaniliste lülitite põhiprobleem s.o. lüliti aktiveerumine lumest moodustunud takistuse vastu on nüüdseks minevik kuna ajam on varustatud magnet lõpulülititega, mille tööd lumi ei mõjuta. Lõpulülitid paiknevad kaitstult mootori korpuse sees ning on juba algselt ühendatud kontrolleriga. Ajam on nagu tema eelkäijagi tõestanud oma töökindlust erinevatel temperatuuridel. Valmistaja lubatud töötemperatuurivahemik on koguni  -35°C kuni + 55°C, vahemik mis on konkurentidega võrreldes üks parimaid. Kasutajasõbralik disain teeb paigalduse kiireks ja lihtsaks. Ajam on ühtlasi varustatud uue põlvkonna juhtautomaatikaga, mille aktiveerimine ja kaabeldus on oluliselt lihtsam varasematega võrreldes.

 

Suurema ülevaate Proteco laiast tootevalikust leiab aadressilt: http://www.proteco.net/en/products

 

Kogu automaatika vastab EL standarditele ja on varustatud C€ märgistusega.

 

ERITEX INVEST OÜ POOLT TARNITAVATE AUTOMAATSE AVANEMISEGA ELEKTROMEHAANILISTE AJAMITEGA TIIB- JA LIUGVÄRAVATE GARANTII- JA KASUTUSTINGIMUSED:

 

 • Müüja kõrvaldab garantiiajal tekkinud tehnilised ja mehaanilised rikked ning vahetab välja defektsed ja purunenud detailid tasuta, kui tegemist on detailide valmistus- või paigaldusvigadega.

 

 • Garantiiajal väära ekspluatatsiooni tõttu ostja või kasutaja poolt tekkinud remondivajaduse või detailide asendamise kulud kannab ostja vastavalt müüja või tema volitatud esindaja poolt esitatud remondikalkulatsioonile.

 

 • Müüja ei vastuta garantiiajal muudel põhjustel (vandalism, loodusõnnetused jms.) tekkinud kahjustuste eest.

 

 • Müüja garantii kaotab kehtivuse, kui garantiiajal teostab remonti või hooldust firma, millel puudub selleks müüja volitus.

 

 • Elektromehaanilistele ajamitele, tiib- ja liugväravatele ning nende detailidele kehtib garantiiaeg kaks aastat. Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda Eritex Invest OÜ kontorisse: Allika tee 16, Alliku, Saue v. 76401 tel. 655 2713

 

 • Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 

Väravate ja ajamite pika tööaja garanteerib õige ekspluatatsioon. Kasutusjuhend on lisatud käesolevale garantiikirjale.

Ajamite korraliku töö tagamiseks on soovitav vähemalt kaks korda aastas kevadel ja sügisel teostada värava-ajamite kontroll ja vajadusel häälestus vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.

 

AUTOMAATSE AVANEMISEGA VÄRAVATE KASUTUSJUHEND

 

Puldi tööraadius on ca 15-20m, puldi tööraadiuse vähenedes vahetada puldi patarei. Automaatika aktiveerimiseks peaks impulsi (vajutus puldi nupule) aeg olema ca 0,5-1sek. Uued „Angie“tüüpi kopeeritavad puldid genereerivad ise vajaliku pikkusega impulsi.
Peale nupule vajutust või ülalnimetatud toiminguid hakkab värava signaallamp vilkuma ja värav avaneb. Saavutades maksimaalse avatud asendi lülitab aegrelee või lõpplüliti/piiraja värava mootori(d) välja. Värav jääb avatuks (signaallamp põleb pidevalt) vastavalt programmeeritud ajale 0 kuni 99 sekundiks. Seejärel hakkab värav automaatselt sulguma.
NB! töötab ainult aktiveeritud automaatsulgumise korral, signaallamp vilgub).

 

Sulgumise faasis takistuse olemasolul värava fotosilmade vahel rakendub avariiblokeering ja värava sulgumine peatub ning värav avaneb uuesti kuni lõpplüliti või mehaanilise piiraja rakendumiseni. Peale järjekordset 0-99 sekundilist peatumisfaasi värav sulgub. Maapinnal asuv piiraja fikseerib väravad kinnises asendis, sisemiste lõpulülitite/piirajate korral fikseerivad väravate asendi nimetatud piirajad. Tulenevalt võimalikust tuule survest soovitame kasutada maapinnal asuvaid piirajaid. Soovitame vältida piirajale otsasõitu, oht piirajale ja auto rehvidele!
Aktiveerimata automaatsulgumise korral üks vajutus puldi nupule avab värava, peale täielikku avanemist järgmine nupulevajutus sulgeb värava.

 

Väravat on võimalik jätta avatuks suvalises avatuse faasis vajutades enne värava(te) maksimaalset avanemist uuesti puldi nuppu. (signaallamp kustub) Värav jääb avatuks määramata ajaks. Järgmine nupulevajutus sulgeb värava.
NB! Ülalnimetatud funktsioon ei tööta aktiveeritud mitmik hõiveseisundi korral (multi occupation). Väravate avanemisel või sulgemisel jälgige, et nende liikumisala oleks vaba ja ilma takistusteta. NB! talvel vajalik vabastada värava(te) kogu liikumisala lumest.

 

Väravate avamiseks ei tohi rakendada füüsilist jõudu, välja arvatud elektrikatkestuse korral olles enne lülitanud automaatika (reduktori) ümber käsiavamisele.

 

Reduktori vabastamiseks on vajalik spetsiaalse võtme olemasolu (tarnitakse koos väravaga) Proteco Leader tüüpi ajamite allosas on võtmega vabastatav kang, mida pöörates reduktor lukustub lahti ja väravat on võimalik avada käsitsi.

 

Stilo tüüpi mootoritel on mootorikatte peal plastkorgiga suletud lukupesa. Luku avamisel lukupesa vabaneb ja seda pöörates vabaneb reduktor ning väravaid on võimalik seejärel avada käsitsi.

 

Soovitav on peale avamist reduktor uuesti lukustada, et vältida tuulega väravate iseeneseslikku liikumist (oht inimestele ja autodele)

 

Lülitades automaatika käsijuhtimiselt normaalreziimi tagasi tuleb peale reduktori lukustamist väravat käsitsi pisut liigutada (reduktor lukustub tööreziimi)

 

Peale voolukatkestust on esimene tööfaas avanemine, vajalik on peale voolukatkestust või käsireziimi lasta automaatikal teha värava(te) avanemise-sulgemise täistsükkel.

 

Tiibvärava ajamite töösilindreid tuleb regulaarselt puhastada ja määrida silikoon määrdeainetega tagamaks nende maksimaalselt pikk tööiga. Samuti tuleb õlitada tiibvärava hingi. Soovitav on regulaarselt (1 x kuus) kontrollida värava(-te) vaba liikumist käsireziimis väravat liigutades, vajadusel määrida hinged määrdeainega.

 

Automaatika korrektseks töötamiseks on oluline, et fotosilmade kiire ees ei oleks takistusi (avariiblokeering aktiveeritud) ning nad oleksid puhtad( lumi, jää, tolm) Madal talvine või kevadine päike võib samuti aktiveerida avariiblokeeringu, värava aktiveerimiseks piisab, kui varjata otsese päikesevalguse käes olev fotosilm.

 

Ajamite tööd võivad mõjutada järsud temperatuurikõikumised, mille tõttu eriti külmal ajal võib osutuda vajalikuks muuta mootori(te) tööparameetreid. (kontroll-hooldus!)

 

NB! Tulenevalt tiibväravate liikumise eripärast on kahe fotosilmaga varustatud väravatel n.n. pime tsoon, mille tõttu auto peatumisel väljaspool fotosilmade reageerimisala olles veel jätkuvalt väravatiibade liikumistsoonis on oht, et väravad vigastavad seal seisvat autot. Seetõttu on oluline, et väravate avanemisel liigub auto ohutsoonist väja või vajadusel peatub sellisel moel, et auto asend katkestab fotosilmade turvakiire vältides sellisel moel väravate töölehakkamise.

 

Hoiatus! Ärge lubage lapsi või lemmikloomi viibida omapäi väravate tööpiirkonnas. Ärge kunagi lubage lastel mängida värava pultidega ja hoiduge pultide sattumisest kõrvaliste isikute kätte. Värava automaatika töölerakendamisel veenduge, et keegi ülalnimetatutest ei viibiks ohutsoonis!

 

Kõikide värava automaatika kaabeldusega seotud tööde korral peab olema kontrolleri toide väljas!

   ...
Sulge

Loading ...
Kasutame veebilehel lisaks tehnilistele küpsistele ka Statistika- ja Reklaamküpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku Statistika- ja Reklaamküpsiste kasutamiseks.
Vaata küpsiste kasutamise kohta täpsemat infot siit.